Живий онлайн-курс «Фінансовий аналіз» — розбираємося у звітах P&L, BS, CF та знаходимо взаємозв'язки між ними | Laba (Лаба)
Онлайн-
курс
Beginner

Фінансовий аналіз

Як пояснити, чому чистий прибуток відрізняється від залишку на розрахункових рахунках? На курсі ми будемо розшифровувати дані фінзвітності та знаходити зрозумілі відповіді на запитання власника компанії. Розбиратися у звітах P&L, BS, CF та знаходити взаємозв'язки між ними вас навчить Світлана Кибенко — керівник фінансового відділу в Reckitt Benckiser Ukraine.
15+ років досвіду у фінансах
ex-CFO в Royal Canin
займалася процесами річного та стратегічного бюджетування, а також аналізом результатів в міжнародних компаніях Nestle та Mondelez
Знайомтеся із вашим майбутнім викладачем:
Світлана Кибенко
Head of Finance
в Reckitt Benckiser Ukraine
(Durex, Nurofen, Strepsils,
Gaviscon та ін.)
керувала запуском системи SAP в Mondelez
займалася оптимізацією торгових бюджетів, що покращило ефективність використання ресурсів та дозволило залучити додаткові бюджети на нові проєкти
брала участь в проєкті з оптимізації виробничих потужностей у США, Канаді та Мексиці (Mondelez North America), що призвело до загальної економії $12 млн на рік
розробила з нуля систему планування по продуктових лініях, що дозволило покращити аналіз результатів бізнесу і точність планування
має успішний досвід проходження аудиторських перевірок
Наш підхід — дати не просто теорію, а закріпити навички фінансового аналізу на практиці під керівництвом викладача.
Теми, які ми розберемо:
Теми, які ми розберемо:
Аналіз
Чи зможе компанія погасити заборгованість? Або чому робочий капітал не збільшується? Відповіді будемо шукати у звіті Balance Sheet. На практиці розрахуємо коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та оборотності активів. Ви зрозумієте, скільки грошей можна виділити на дивіденди без фінансових ризиків для компанії.
Взаємозв'язок звітів
Ви почнете орієнтуватися у звітах та знаходити зв'язки між ними. З'ясуєте, як пов'язані між собою операційна, фінансова та інвестиційна діяльності. Розібравши логіку формування звіту про рух грошових коштів, зрозумієте, як на його результати впливають амортизація, капітальні витрати, а також дані зі звіту P&L.
Інтерпретація результатів
Ви дізнаєтеся не тільки складові звіту про прибутки та витрати, а й почнете знаходити у ньому відповіді для бізнесу. Зрозумієте, як розраховувати точку беззбитковості. Проаналізуєте, куди зникають гроші при зростанні виторгу та об'ємів продажу. В результаті — знайдете рішення, щоб підвищити маржинальність бізнесу.
Старт:
6 грудня
Тривалість:
6 тижнів
12 занять
18 годин
Формат:
Вебінари + особистий зворотний зв'язок
щодо домашніх завдань
Як ми навчаємо:
Даємо практичні знання
Щоб ви закріпили матеріал лекцій, ми розробили спеціальні практичні завдання. З їхньою допомогою ви на практиці розрахуєте коефіцієнти звіту P&L, а також визначите внутрішню норму прибутку від інвестицій.
Підтримуємо кожного
Викладач курсу дасть фідбек і особисто відповість на всі запитання, які виникнуть протягом курсу. А наша команда допоможе в процесі навчання.
Будуємо нетворкінг
Ви отримаєте доступ до закритого телеграм-чату курсу, де зможете обмінюватися досвідом, розбирати кейси і просто обговорювати поточні питання.
Програма
курсу:
Заняття 1.
Основи фінансової звітності
6 грудня, 19:00 UTC+3 / понеділок
 • - різниця між обліком та звітністю
 • - мета та принципи облікової політики
 • - локальний vs корпоративний облік: місцеві стандарти проти IFRS або USGAAP
 • - основні елементи обліку: рахунки, центри витрат, проєкти, контракти
 • - подвійний запис, проводки / транзакції та оборотний баланс
Заняття 2.
Звіт про прибутки та витрати
8 грудня, 19:00 UTC+3 / середа
 • - звіт про прибутки та витрати: мета, періодичність, основні принципи
 • - як класифікувати витрати
 • - з чого складається P&L: дохід, собівартість, витрати на збут, реклама, адміністративні витрати, амортизація, податок на прибуток та інші витрати

Практика: Застосувати принципи обліку на прикладі вирішення кейсів. Скласти звіт про прибутки та витрати.

Заняття 3.
Баланс
13 грудня, 19:00 UTC+3 / понеділок
 • - баланс як інструмент оцінки фінансового стану організації
 • - з чого складається баланс: активи та зобов'язання
 • - класифікація активів: основні засоби, гудвіл, залишки, попередні оплати та витрати майбутніх періодів, дебіторська заборгованість, гроші (депозити)
 • - класифікація зобов'язань: капітал, нерозподілений прибуток (збиток), довгострокові та короткострокові кредити, нарахування та резерви, кредиторська заборгованість
Заняття 4.
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
15 грудня, 19:00 UTC+3 / середа
 • - визначення та мета звіту про рух грошових коштів
 • - основа звіту: операційна, фінансова, інвестиційна
 • - як амортизація та капітальні витрати впливають на результат звіту
 • - що таке робочий капітал
 • - як впливають на звіт операційні та капітальні витрати
 • - який зв'язок між усіма звітами

Практика: Відпрацювати принцип подвійного запису шляхом прописування проводок. Скласти звіти на основі оборотного балансу.

Заняття 5.
Бюджетування
20 грудня, 19:00 UTC+3 / понеділок
 • - мета і процеси бюджетування
 • - різниця між рівнями планування: стратегічним, тактичним та операційним
 • - обираємо напрямок планування: кругове, «зверху-вниз», «знизу-вгору», прогресивне, ретроградне
 • - які існують види планування: інкрементальне планування, бюджетування з нульової бази та бюджетування на основі видів діяльності
 • - тривалість процесу планування
Заняття 6.
Аналіз собівартості продукції
22 грудня, 19:00 UTC+3 / середа
 • - розглядаємо класифікацію витрат
 • - облік прямих матеріалів, рецептура, втрати, замовлення та зберігання
 • - облік витрат на оплату праці
 • - облік інших виробничих витрат
 • - як робити розподіл фіксованих витрат
 • - що таке стандартна собівартість
 • - як розрахувати та проаналізувати відхилення в собівартості

Практика: Скласти бюджет, використовуючи різні підходи бюджетування, а також розрахувати собівартість продукту.

Заняття 7.
Аналіз звіту про прибутки та витрати
27 грудня, 19:00 UTC+3 / понеділок
 • - як проаналізувати фактичний звіт та порівняти його з плановим
 • - різниця між вертикальним та горизонтальним аналізом звіту
 • - що таке маржа на рівні операційного та чистого доходу
 • - як розрахувати точку беззбитковості
 • - навіщо потрібен бенчмаркінг
Заняття 8.
Аналіз балансу та його складових. Частина 1
29 грудня, 19:00 UTC+3 / середа
 • - вертикальний та горизонтальний аналіз звіту
 • - як аналізувати основні лінії балансу: основні засоби, попередні оплати, заборгованість перед постачальниками, нарахування та резерви визначення робочого капіталу
 • - базові показники балансу: ефективна ставка дебіторської заборгованості, ефективна ставка кредиторської заборгованості, оцінка ефективності запасів, оцінка ефективності основних засобів

Практика: Розрахувати та проаналізувати коефіцієнти звіту P&L.

Заняття 9.
Аналіз балансу та його складових. Частина 2
10 січня, 19:00 UTC+3 / понеділок
 • - як розрахувати коефіцієнт платоспроможності
 • - оцінка ліквідності: коефіцієнт короткострокової ліквідності, поточна ліквідність та швидка оцінка
 • - як обчислюється коефіцієнт оборотності активів
Заняття 10.
Звіт про рух грошових коштів – аналіз та рішення
12 січня, 19:00 UTC+3 / середа
 • - як робити розрахунок коефіцієнтів: дебіторської, кредиторської заборгованості, коефіцієнта запасів, основних засобів
 • - як проаналізувати фінансовий стан підприємства на основі операційної, інвестиційної, фінансової діяльності
 • - види заборгованостей: фінансова заборгованість, бонди, гарантії, позики, лізинг
 • - що таке фінансовий леверидж і що він показує
 • - оцінка рентабельності підприємства за моделлю Дюпона

Практика: Розрахувати та проаналізувати основні економічні показники.

Заняття 11.
Оцінка ефективності капітальних проєктів
17 січня, 19:00 UTC+3 / понеділок
 • - який проєкт є капітальним
 • - метод розрахунку періоду окупності інвестицій
 • - як розрахувати рентабельність інвестицій
 • - як визначити внутрішню норму прибутку від інвестицій
Заняття 12.
Оцінка бізнесу при купівлі або продажу компанії
19 січня, 19:00 UTC+3 / середа
 • - коли потрібно зробити оцінку бізнесу
 • - принципи оцінки підприємства
 • - основні підходи до визначення вартості підприємства та їхні етапи
 • - які є методи розрахунку вартості підприємства

Практика: Проаналізувати ефективність капітальних проєктів. Скласти план купівлі нового бізнесу.

Лідери ринку
онлайн-освіти
5 років допомагаємо досягати професійних цілей
Навчили 35 тис. слухачів,
і це тільки початок
Акредитовані міжнародними організаціями — HRCI (США), IIBA (Канада)
Наша мета — ваше професійне зростання.
Наші курси — це більше, ніж просто лекції.
Все навчання в одному місці
В зручному особистому кабінеті.
Завжди на зв'язку
Викладач і ваш особистий менеджер дадуть відповіді на всі запитання, варто лише ставити їх.
Система домашніх завдань і тестів
Щоб ви закріпили матеріал на практиці.
Сертифікат, який цінують
Свідчення ваших знань
Доступ до матеріалів залишається назавжди
Лекції, кейси та статті структуровані й доступні для вас завжди.
Реєстрація
на курс
Реєструючись ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Нові знання — крок до кар'єрного зростання. Наші випускники працюють в компаніях-лідерах на топових позиціях. Станьте одним з них.