Живий онлайн-курс «HR-директор» — вчимо будувати ефективну HR-стратегію | Laba (Лаба)
Онлайн-
курс

HR-директор

Ми розробили практичний курс, який допоможе вам побудувати ефективну HR-стратегію. Аналізувати ефективність HR-функції, оптимізувати HR-процеси відповідно до цілей компанії вас навчить експерт-практик, яка:
керувала HR-процесами в компаніях «Нова пошта», «Мрія Агрохолдинг», «Кусто Агро» та RedHead Family Corporation («Антошка», Smarty Family, Daniel Kids)
має 14 років досвіду роботи з HR-командами України, США, Великобританії, Казахстану, Грузії та країн південно-східної Європи
ввійшла до ТОП-20 HRD за версією delo.ua
Знайомтеся із вашим майбутнім викладачем:
Марія Панченко
ex-HRD «Нова пошта»
в компанії PromoRepublic керує процесами організаційної трансформації, автоматизації HR-процесів, а також побудовою команд в Україні, Великобританії та США
брала участь у розробці загальної та HR-стратегії компанії, впровадженні системи OKR, аналітики та eNPS в «Нова пошта»
розробила HR-стратегію, кадрову політику та систему Total Rewards в «Мрія Агрохолдинг»
оптимізувала систему регіонального підбору, керувала внутрішніми комунікаціями та розвитком бренду роботодавця в RedHead Family Corporation («Антошка», Smarty Family, Daniel Kids)
за 1,5 роки збільшила команду — від 30 до 500 співробітників в «Кусто Агро» завдяки новій стратегії рекрутингу
пройшла шлях від асистента HR-директора до HRBP регіону Південно-східної Європи в компанії «Метінвест»
увійшла до рейтингів: ТОП-5 HR Profi України до 35 років за версією delo.ua у 2019, ТОП-20 HR за версією hh.ua, ТОП-5 HRD за версією Leadership Journey у 2018
закінчила сертифікаційні HR-програми в Києво-Могилянській бізнес-школі та Management Centre Europe (Бельгія)
Закріпіть навички роботи з інструментами HRD — на практиці під керівництвом викладача.
Теми, які ми розберемо:
Теми, які ми розберемо:
НR-процеси
Ми заглибимося у процеси в HR — підтримуючі, основні та стратегічні. Навчимося налагоджувати процеси рекрутингу, навчання та мотивації так, щоб вони відповідали цілям бізнесу. Щоб підвищити ефективність HR-відділу — розглянемо інструменти автоматизації роботи через таск-менеджери, HR-системи та HRIS.
Метрики ефективності
Ми розберемо метрики та показники, які повинен відстежувати HR-департамент, — від плинності кадрів до рівня автоматизації. Ви навчитеся визначати KPI та ставити цілі за OKR. В результаті — зможете приймати ефективні управлінські рішення на основі аналітики, а також оцифровувати результати HR-проєктів.
Cтратегічний HR
Ви дізнаєтеся про складові HR-стратегії: мету, дослідження, SWOT-аналіз, функції, метрики, план та проєкти. Зрозумієте, як їх узгоджувати із загальною стратегією та цілями бізнесу. В кінці курсу — розробите макет власної HR-стратегії, який зможете використовувати для презентації керівництву компанії.
Старт:
7 грудня
Тривалість:
6 тижнів
12 занять
18 годин
Формат:
Вебінари + особистий зворотний зв'язок
щодо домашніх завдань
Як ми навчаємо:
Даємо практичні знання
Щоб ви закріпили матеріал лекцій, ми розробили спеціальні практичні завдання. З їхньою допомогою ви на практиці будете аналізувати ефективність НR-функції, оптимізувати НR-процеси та формувати EVP для розробки ефективної НR-стратегії.
Підтримуємо кожного
Викладач курсу дасть фідбек і особисто відповість на всі запитання, які виникнуть протягом курсу. А наша команда допоможе в процесі навчання.
У нас є статус HRCI Approved Provider
Ми — зареєстрований провайдер навчання з Human Resources. Наші курси відповідають вимогам американського інституту HRCI. Після проходження ви отримуєте диплом з відміткою міжнародного інституту.
Програма
курсу:
Заняття 1.
Роль HR-функції в компанії
7 грудня, 19:00 UTC+2 / вівторок
 • - еволюція HRM: від обліку й управління людським ресурсом — до управління людським капіталом
 • - ключові компетенції та стратегічна роль HR в компанії
 • - управління HR через процеси: підтримуючі, основні та стратегічні
 • - архітектура HR-функції та життєвий цикл організації

Практика: Оцінити рівень зрілості своєї HR-системи, а також виявити її сильні та слабкі сторони.

Заняття 2.
Управління командами
9 грудня, 19:00 UTC+2 / четвер
 • - основні поняття менеджменту: планування, мотивація, моніторинг і контроль
 • - етапи становлення ефективної команди та роль керівника на кожному з них: Forming, Storming, Norming, Performing
 • - ролі в команді та профіль команди щодо бізнес-стратегії
 • - хто такі А-В-С players в команді та управління ними
 • - А-players: коли вирощувати та коли залучати ззовні
 • - види мотивації щодо ролі й потенціалу співробітника, командна мотивація

Практика: Провести тестування, щоб виявити А-В-С players та оцінити збалансованість команди для досягнення бізнес-цілей.

Заняття 3.
Планування, рекрутинг та адаптація
14 грудня, 19:00 UTC+2 / вівторок
 • - оцiнка потреб у найманні та залучення людей в організацію
 • - підбір і відбір кандидатів
 • - функції масового підбору й управління талантами
 • - інструменти оптимізації пошуку: CRM, системи автоматизації процесів підбору
 • - інструменти первинної адаптації співробітника
 • - розробка системи oнбордингу нових співробітників
 • - діджитал-інструменти в процесі адаптації: онбординг онлайн та автоматизація задач, чат-боти, VR-тури

Практика: Проаналізувати потреби у найманні співробітників на рік, квартал, місяць. Оцінити планування ресурсів HR — плинність, швидкість закриття вакансій, кількість рекрутерів, шляхи оптимізації процесу та ресурсів. Розробити шаблон онбордингу.

Заняття 4.
Організаційний розвиток
16 грудня, 19:00 UTC+2 / четвер
 • - оцінка організаційної структури компанії
 • - впровадження грейдингу, його зв'язок з найманням і розвитком співробітників
 • - категоризація посад, профілі посади, кар'єрні сходи
 • - поточні та довгострокові організаційні ризики: невідповідність організаційної структури цілям та потребам бізнесу, неефективність рівнів управління
 • - кадровий резерв, спадкоємність, планування кар'єри
Заняття 5.
Побудова та впровадження системи Total Rewards
21 грудня, 19:00 UTC+2 / вівторок
 • - побудова системи Total Rewards: складові та види системи винагороди
 • - цілепокладання та його зв’язок з Total Rewards: системи OKR і KPI’s
 • - види системи винагороди: постійна, змінна частина
 • - матеріальна і нематеріальна мотивація в різних сферах та відділах
 • - бенчмаркінг для розробки системи Total Rewards
 • - удосконалення системи: аналітика ринку праці та політика з винагороди
 • - як мотивувати топ-менеджерів

Практика: Побудувати карту цілей та метрик з Total Rewards.

Заняття 6.
Система навчання та оцінка персоналу
23 грудня, 19:00 UTC+2 / четвер
 • - система навчання і розвитку за категоріями: цiлi, стандарти, процеси, продукти й сервіси, культура
 • - системи електронного навчання співробітників: LMS, e-learning
 • - оцiнка персоналу: оцінка знань, оцінка компетенцій
 • - для чого потрібен Assessment Center

Практика: Змоделювати АС і підготувати інструменти для оцінки компетенцій співробітників.

Заняття 7.
Дослiдження й трансформація корпоративної культури
28 грудня, 19:00 UTC+2 / вівторок
 • - корпоративна культура, місія, візія, цінності та модель компетенцій
 • - аналіз наявної культури в організації
 • - типи корпоративної культури та як з ними працювати
 • - формальна й неформальна культура
 • - підходи та методи формування, впливу на культуру
 • - зв'язок корпоративної культури з брендом роботодавця та стратегією бізнесу
 • - моніторинг внутрішнього клімату команд
 • - аналітика плинності персоналу
 • - дослідження задоволеності та залученості, інструменти eNPS
 • - план трансформації корпоративної культури
 • - exit-interview в управлінні організаційною культурою і брендом роботодавця

Практика: Провести eNPS-опитування фокус-групи компанії. Проаналізувати плинність кадрів.

Заняття 8.
Бренд роботодавця
11 січня, 19:00 UTC+2 / вівторок
 • - значення бренду роботодавця для залучення та утримання талантів
 • - узгодженість бренду роботодавця з місією, цінностями та бізнес-стратегією компанії
 • - складові бренду роботодавця
 • - проведення досліджень: постановка цілей, вибір і оцінка релевантності джерел, збір та аналіз даних
 • - ціннісна пропозиція
 • - employee journey (шлях співробітника в організації)
 • - метрики, що визначають вплив HR-бренду

Практика: Порівняти EVP із місією та цінностями компанії.

Заняття 9.
HR-метрики
13 січня, 19:00 UTC+2 / четвер
 • - метрики та показники, які повинен відстежувати HR-департамент
 • - які показники та результати хоче бачити власник і рада директорів
 • - як презентувати результати власнику та раді директорів
 • - як приймати рішення на основі даних
 • - візуалізація даних та дашборди

Практика: Підготувати набір HR-метрик, які треба відстежувати відповідно до бізнес-цілей та HR-цілей компанії.

Заняття 10.
Автоматизація та центри експертизи в HR
18 січня, 19:00 UTC+2 / вівторок
 • - автоматизація роботи HR-департаменту: таск-менеджери, HR-системи, HRIS
 • - масштабування HR-процесів: централізація, регіональні центри
 • - Center of Excellence: створення та підтримка центрів передового досвіду
 • - Shared Service Center: формування центру обліку та адміністрування персоналу, е-документообіг
Заняття 11.
Розробка HR-стратегії компанії
20 січня, 19:00 UTC+2 / четвер
 • - як HR-стратегія пов'язана із бізнес-стратегією
 • - якою має бути HR-стратегія в залежності від рівня зрілості компанії
 • - що таке ресурсна стратегія
 • - стратегічна карта цілей HR
 • - HR-стратегія за функціональними напрямками
 • - SWOT-аналiз
 • - EVP як частина HR-стратегії

Практика: Описати HR-стратегію: головну мету, дослідження, SWOT-аналіз, функціональні стратегії, метрики, план та проєкти.

Заняття 12.
Професійний розвиток в HR
25 січня, 19:00 UTC+2 / вівторок
 • - професійні компетенції, міжнародна сертифікація
 • - кар'єрні можливості та перспективи
 • - як скласти індивідуальний план розвитку HRD
Лідери ринку
онлайн-освіти
5 років допомагаємо досягати професійних цілей
Навчили 35 тис. слухачів,
і це тільки початок
Акредитовані міжнародними організаціями — HRCI (США), IIBA (Канада)
Наша мета — ваше професійне зростання.
Наші курси — це більше, ніж просто лекції.
Все навчання в одному місці
В зручному особистому кабінеті.
Завжди на зв'язку
Викладач і ваш особистий менеджер дадуть відповіді на всі запитання, варто лише ставити їх.
Система домашніх завдань і тестів
Щоб ви закріпили матеріал на практиці.
Сертифікат, який цінують
Свідчення ваших знань
Доступ до матеріалів залишається назавжди
Лекції, кейси та статті структуровані й доступні для вас завжди.
Реєстрація
на курс
Залиште заявку, щоб з вами зв`язався менеджер
і уточнив деталі щодо проходження курсу.
Реєструючись ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Обов'язкове поле
Нові знання — крок до кар'єрного зростання. Наші випускники працюють в компаніях-лідерах на топових позиціях. Станьте одним з них.