Program Manager в ІТ

ОНЛАЙН-КУРС

PROGRAM MANAGER В ІТ

Юлія Дем’янова Program Manager в EPAM Systems

Юлія Дем’янова

ПРО КУРС

2 травня — 6 червня

11 занять. 16+ годин

Як керувати кількома взаємопов’язаними IT-проєктами, щоби вчасно привести їх до спільної мети? Координувати запуск програм, звітувати про кожен процес і контролювати бюджети вас навчить Юлія Дем’янова, яка має досвід одночасного керування 15 командами.

Ми рекомендуємо курс, якщо ви:

 • IT-менеджери із 3+ роками досвіду

  опануєте інструменти та навички для менеджменту відразу декількох проєктів із грамотним розподіленням ресурсів між ними

 • Керівники невеликих ІТ-компаній із 3+ проєктами у підпорядкуванні

  опануєте навички паралельного та комплексного управління декількома проєктами та їхніми командами

 • Program Manager із досвідом до 6 місяців

  систематизуєте навички для якісного управління ресурсами, проєктами та взаємозв’язками в програмі для наступного успішного кроку в карʼєрі

Теми, які ми розберемо:

 1. ЗАПУСК ПРОГРАМИ

  Ви навчитеся формувати програми за різноманітною структурою з огляду на потреби та поточні умови. Розберетесь, як складати алгоритми для кожного запуску і які варіанти координації — subteams, squads, feature teams, component teams, three level coordination — краще застосовувати в кожному окремому випадку. В результаті — зможете керувати кількома проєктами одночасно з урахуванням залежностей між ними.

 2. ОЦІНКА ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  Ви отримаєте конкретні метрики для оцінювання прогресу програми та раціональності використання ресурсів. Навчитеся формувати фінансові звітності, такі як P&L, governance frameworks, bi-weekly та weekly status reports. Завдяки чітко окресленим показникам завжди розумітимете реальний стан речей у програмі та своє місцезнаходження відносно до мети.

 3. КОМУНІКАЦІЯ В ПРОГРАМІ

  Ви опануєте техніки ведення переговорів для презентації комерційної пропозиції програми. Дізнаєтесь, як підтримувати конструктивні стосунки зі стейкхолдерами, навчитеся будувати плани ротацій для управління people-related змінами.

ЛЕКТОР

Юлія
Дем’янова

 • Program Manager в EPAM Systems
 • має 10+ років досвіду роботи в ІТ, з яких понад 4 — у ролі Program Manager
 • має досвід паралельного менеджменту 15 команд одночасно в рамках програми (150 людей як частина цієї програми)
 • керувала Agile-трансформаціями для 50+ людей (впровадження фреймворку SAFe)
 • пройшла шлях від QA Engineer до Program Manager
 • має сертифікації: Scaled Agile (Agilist 5.1, Scrum Master, Product Owner, Lean Portfolio Manager), Kanban University, Scrum Institute, PMI Agile Certified Practitioner
 • працювала з доменами: FinTech, Marketplaces Platforms, Data Loading Projects, Ads and Sales, Logistics, Oil & Gas

ПРОГРАМА

 • 01

  02.05 ВІВТОРОК 19:00

  Що таке програма та з яких компонентів вона складається

  • Як сформувати та запустити програму
  • Різниця між проєктом, портфоліо та програмою
  • Стадії формування програми: від ідеї до виконання
  • Структура програми: top-bottom, bottom-up, program organization charts examples
  • Практика: створіть органічну структуру «проєкт → програма → портфоліо» з набору проєктів, що мають цілі та детальний опис

  Домашнє завдання: до розробленої під час заняття структури «проєкт → програма → портфоліо» додайте пояснення, чому структура має працювати саме так. Пропишіть детальні цілі програми з огляду на дані про проєкти

 • 02

  04.05 ЧЕТВЕР 19:00

  Ролі в програмі та їхня взаємодія в програмній екосистемі

  • Program-менеджер: роль, обов’язки та необхідні скіли
  • Як program-менеджер взаємодіє з проджект- та портфоліо-менеджерами
  • Будуємо ефективну оргструктуру програми: Product Management Strategy, Architecture Strategy, Product Coordination Strategy
  • Управління ескалацією
  • Практика: побудуйте організаційну структуру для кейсу, який містить загальну інформацію про програму та опис ролей і обовʼязків різних людей

  Домашнє завдання: з огляду на поданий кейс схематично розробіть шлях розв'язання проблем та escalation path

 • 03

  09.05 ВІВТОРОК 19:00

  Запуск програми та координація її компонентів

  • Запуск розробки програми: поточне керування й адміністрування команд; можливі проблеми та як їх розв'язувати
  • Як ефективно побудувати систему координації компонентів програми: subteams, squads, feature teams, component teams, three-level coordination
  • Вплив program-менеджера на стратегію програми: моніторинг value та коригування roadmap
  • Практика: розробіть алгоритм дій із запуску програми відповідно до вхідних даних від клієнта

  Домашнє завдання: напишіть 5 best practices для успішної координації програми. Виокремте 3–5 пунктів із ризиками, на які слід звертати увагу під час координації програми

 • 04

  11.05 ЧЕТВЕР 19:00

  Контроль впровадження програми та програмний репортинг

  • Цілі, бюджет та статус програми
  • Метрики, які треба відслідковувати під час впровадження програми: Program/Projects RAG Status, Business Neediness, Delivery Performance
  • Як побудувати ефективний програмний репортинг
  • Залежності проєктів та програми: види, моніторинг
  • Практика: пропишіть варіанти репортингу на різних рівнях програми відповідно до поданого кейсу

  Домашнє завдання: розробіть план компонентів метрик, які потрібно репортити. Імплементуйте їх у репортинг на різних рівнях програми відповідно до поданого кейсу

 • 05

  16.05 ВІВТОРОК 19:00

  Створення бюджетів та контроль фінансів програми

  • Запровадження систем задля ефективного та прозорого використання фінансових ресурсів
  • Раціональне керування фінансами програми та інформативна звітність
  • PnL та його роль у програмі
  • Практика: опишіть варіанти розв'язання ситуації з поданого кейсу, де маржинальність просіла на 10%

  Домашнє завдання: на основі тестового проєкту розробіть темплейт PnL для програми

 • 06

  18.05 ЧЕТВЕР 19:00

  Керування командами та моніторинг ефективності

  • Принципи продуктивної взаємодії program-менеджера з командою
  • Особливості та специфіка керування декількома командами одночасно в межах програми
  • Моніторинг ефективності команд: KPI, time spent on tasks, accuracy of estimation тощо
  • Практика: розробіть план дій для приведення low-performing команди в робочий стан з огляду на заданий кейс

  Домашнє завдання: розробіть систему метрик та способів оцінювання діяльності команди відповідно до поданого кейсу

 • 07

  23.05 ВІВТОРОК 19:00

  Управління взаємодією в команді

  • Як підтримувати здорову атмосферу продуктивності з огляду на культурні відмінності всередині команди
  • Робота із запитами, проблемами та конфліктами в команді
  • Будуємо конструктивні відносини між командами, членами команди
  • Як program-менеджеру мотивувати та підтримувати командний дух
  • Практика: розробіть алгоритм дій для розв'язання проблеми непорозуміння у команді з огляду на умови кейсу
 • 08

  25.05 ЧЕТВЕР 19:00

  People-related зміни та їхній менеджмент

  • Як грамотно ініціювати зміни, аби команда їх прийняла
  • Ramp-up, Ramp-down, план ротацій
  • Red Flags та ініціювання ротації
  • Практика: пропрацюйте варіанти розв'язання кейсу за запитом клієнта на скорочення команди в тестовому проєкті

  Домашнє завдання: запропонуйте механізми реагування на ramp-up, а також визначте запит та дії, які необхідно виконати

 • 09

  30.05 ВІВТОРОК 19:00

  Як взаємодіяти з ключовими стейкхолдерами

  • Методи й техніки визначення стейкхолдерів програми
  • Побудова конструктивних відносин та керування очікуваннями
  • Як формувати партнерські відносини
  • Практика: з огляду на заданий кейс визначте ролі стейкхолдерів у програмі та обґрунтуйте відповідь

  Домашнє завдання: розробіть RACI-матрицю та опишіть набір дій/звернень до кожного із зацікавлених сторін

 • 10

  01.06 ЧЕТВЕР 19:00

  Як комунікувати для забезпечення виконання цілей та ефективно презентувати ідеї

  • Комунікація розподілення зон відповідальності, очікування та результати роботи
  • Діловий етикет, переписка, переговори
  • Техніки ефективної презентації програми / комерційної пропозиції
  • Практика: обʼєднайтеся в групи та підготуйте відповіді на лист від клієнта, запит якого потребує уточнень

  Домашнє завдання: розробіть презентацію відповідно до клієнтського запиту для нового підпроєкту

 • 11

  06.01 ВІВТОРОК 19:00

  Згортання та закриття програми

  • Як планувати та проводити скорочення програми
  • Індикатори для початку закриття програми
  • Алгоритм дій процесу згортання програми
  • Залучення стейкхолдерів до згортання програми, комунікація рішень та керування очікуваннями
  • Практика: сформуйте відповідь на запит щодо згортання програми

  Домашнє завдання: опишіть покроковий процес згортання та закриття програми згідно із заданим кейсом

ЗАПИСАТИСЯ

Реєструючись ви погоджуєтеся з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.